Perníkovka

Perníčci všude kam se podíváš

 • Náš lesní klub vychází z konceptu Lesních mateřských škol. Myslíme si, že pro přirozený vývoj dětí je důležitý každodenní a celoroční kontakt s přírodou. Les, obklopující naše zázemí v Lidových sadech, denně poskytuje dětem nepřeberné množství podnětů pro různorodou činnost. Jsme tak blízko města, ale zároveň v “divoké” přírodě, což je velkým benefitem našeho klubu.
 • Dětem nasloucháme, uplatňujeme partnerský přístup a pomáháme jim s řešením všech problémů.
 • Považujeme za důležité pečovat o děti v rodinném prostředí. Proto k nám nechodí pouze děti, ale celé rodiny tvořící komunitu, bez které bychom nebyli to, co jsme…
 • K základním hodnotám patří kontakt, propojení, bezpečí, tvořivost a spolupráce, školka jako “rozšířená rodina”, komunikace – ta především a na všech úrovních.
 • S dětmi rádi tvoříme, hrajeme hry a učíme se o přírodě. 
 • Skupinu max. 16 dětí doprovází vždy dva průvodci. 
 • Přijímáme děti od 3 let věku. Zůstávají s námi až do doby, kdy začnou navštěvovat školu (6-7 let). Pro poslední povinný předškolní rok je však třeba zajistit dítěti Invdividuální vzdělávání na některé z registrovaných mateřských škol.

V průběhu týdne se střídá 5 průvodců. 

8:40-8:55 Dny začínají v Lidových sadech vedle Dětského koutku (bývalý vchod do Amfiteátru).

9:00-9:30 Přivítání s padákem – písničky, básničky, úvod k tématu dne + hry

9:30-12:00 Dopolední blok – cesta lesem nahoru do školky (průvodce dle počasí volí různé trasy), cestou zastávky a hry, volná hra, pozorování přírody + svačina

12:00-12:45 Oběd

12:45-14:00 Odpočinek/pohádka – v týpí, zpívání a čtení

14:00-15:50 Odpolední blok – tvoření, volná hra, svačina

15:50 Odchod dolů do Lidových sadů

16:15-16:30 Vyzvedávání dětí v Lidových sadech vedle Dětského koutku (bývalý vchod do Amfiteátru).

Provoz školky i školní skupiny zajišťuje společenství všech rodičů, kteří dohromady budují zázemí.

Hlavním statutárním orgánem spolku (LESpolek z.s.) je členská rada, která na schůzích rozhoduje formou hlasování. Kdokoli z nově příchozích může o členství také zažádat.

Jelikož jsme nezisková organizace, která nepobírá žádné příspěvky od státu ani pravidelné dotace, je zapojení rodin pro činnost klubu klíčové. Školkovné totiž pokrývá pouze část celkového objemu prací (platy na přímou činnost průvodců, pomůcky, zčásti účetnictví a provozní náklady).Abychom udrželi nižší školkovné, dělíme se tak o zbytek práce dobrovolnickou činností.

Je na každém z rodičů, jak moc se chce do chodu spolku zapojit – někdo vaří, někdo průvodcuje, někdo organizuje brigády a pomáhá se zázemím…činností, jak vylepšit naší školku, je mnoho a fantazii se meze nekladou.

Každopádně usilujeme o to, aby jednu velkou partu netvořily pouze děti, ale také jejich rodiče a možná i prarodiče a další kamarádi. 

Ke společným setkáním slouží slavnosti (5x do roka) a brigády.

Vítáme zároveň jakékoli iniciativy pro další vylepšování či využití společných prostor (pořádání seminářů, cvičení, zahradničení, kroužky pro děti atd.) – vše po schválení na členské schůzi.

Eva Vodhánělová

„Jsem máma 3 dětí. Odjakživa jsem měla blízko k přírodě. Vystudovala jsem učitelství pro 2. st. ZŠ, ale hned po škole jsem šla pracovat s malými dětmi, které mě baví víc. Stala jsem se lektorkou v Ekocentru Oldřichov v Hájích. Když se pak naskytla možnost přidat se k téhle partě lidí, neváhala jsem. Být součástí komunity a ještě průvodcovat v lesní školce je pro mě skloubení věcí, které mám ráda – příroda, přátelství a ještě k tomu zábavná „práce.“

Martina Hanke

Na průvodcování mě baví rozmanitost čiností. Rozdělat oheň na sněhu, utišit plačící dítě, nespálit rýži na plotně, zavřít chlopně v Tee-Pee, být vždy ve střehu a zároveň si hrát, vymyslet si pohádku, udělat z lana lanovku, rozpočítat dobrovolníka, nasekat třísky. Zároveň s dětmi si zlepšuji své komunikační, sociální i jiné dovednosti. Já si o tom občas něco přečtu a oni se opřekot rozvíjejí. Snažím se s nimi každý den najít rovnováhu, mezi odpočinkem a aktivitou, hraním v partě a samotou, lesem a chalupou, dobrodružstvím a bezpečím, fantazií a realitou.“

Zuzka Medková

“ Stala jsem se mámou jednoho parťáka a jdeme spolu životem. Oborem jsem geodet, ale nabídce být s dětmi uprostřed lesa jsem neodolala. Zkušenosti mám z více než desetiletého působení u vodních skautů a různých výtvarných kroužcích pro děti i dospělé. Být venku s dětmi, vyrábět, hrát si a učit se je pro mne spojení všech činností, které mám ráda.“

Káťa Steiger

Zřizovatelem les. klubu je LESpolek z.s.

Provozní doba je PO-ČT 8:30-16:15.- 16:30

Jsme členským lesním klubem Asociace lesních mateřských škol.

Zázemí klubu tvoří “buňka” o rozloze cca 36m2 s terasou vytápěná krbovými kamny. 

Děti chodí spát do přilehlého týpí.

Na pozemku není elektřina ani voda, vodu dovážíme v barelech.

Používáme kompostovací záchod.

Minimální věk dítěte 3 roky

Zralost dítěte pro předškolní docházku

Sourozenci mají přednost

Věková různorodost skupiny

Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině

Volba modelu docházky a kapacita Perníkovky (přednost má vícedenní docházka)

Možnosti zapojení rodičů do fungování Perníkovky a její komunity celkově

Oběd, obě svačiny i pití mají děti zajištěné. Z domova si tedy žádné jídlo do školky nosit nemusí.

Stravné za jeden školkový den je 75,- Kč/dítě.

 • Před nástupem do klubu mají rodiče i děti možnost si „školkový den“ po domluvě vyzkoušet (v případě zájmu i několikrát, přičemž 2 první návštěvy jsou zdarma), poznat se s průvodci i s chodem dne, aklimatizovat se ve skupině.
 • V rámci aklimatizace si rodiče promluví s průvodci, aby si vyjasnili svá přání a priority. 
 • Na den návštěvy je možné si objenat i jídlo, stravné na jeden den činí 75,- a zahrnuje kromě oběda i 2x svačinu a pitný režim.
 • Zhruba po měsíci/resp. nejdéle do června před začátkem nového školního roku je třeba se do skupiny zapsat, a to podepsáním smlouvy o docházce, kterou podepisuje jeden z rodičů.
 • Pokud jsou volné kapacity, nové děti přijímáme i v průběhu roku. 
 • Podepsáním smlouvy rodiče souhlasí se všemi body dokumentu.
 • Je možné si vybrat mezi 3-denní a 4-denní docházkou.