Školné a školkovné

Celodenní docházka
8:45-16:15
3 denní
4 denní
(sleva 5%)
1 dítě4.230 Kč 5.360 Kč
sourozenec 20% sleva3.380 Kč 4.280 Kč
Cena za 1 měsíc bez stravného

Cena za 1 měsíc bez stravného

Družina

(Š)koláčci a bábovky mají po skončení výuky zajištěnou družinu. Cena družiny je zahrnuta fixně ve školném.

Každý den mají družinu trochu jinou (např. tancování a pohybové hry, přírodovědné a tvořivé odpoledne, celodenní exkurze).

Vyzvedávání probíhá na stejném místě, jako ranní setkávání se. Družina končí v 16:15.